אפשרות תיקון והזדמנות שניה: פסח שני ופרשת אמור, תשפ"ג

פסח שני, שחל היום – אמצע חודש אייר – הוא יום הדגל של המאמינים בהזדמנות שנייה ובתיקון. או לפחות כך מן הראוי שיהיה. בספר במדבר (פרשת 'בהעלתך'), בהקשר לחגיגת הפסח בשנה הראשונה לנדודים במדבר, מסופר שנשמעה מחאה ממי שנבצר מהם לקחת חלק. "למה ניגרע?" הם מחו, ודרשו את מקומם ושייכותם בתוך הציבור. ואכן אלוהים ומשה … המשך קריאת הפוסט אפשרות תיקון והזדמנות שניה: פסח שני ופרשת אמור, תשפ"ג